Kritéria instalace

Kritéria instalací a schválený HW pro instalace

Rada sdružení pověřila Technickou komisi vypracováním seznamu kritérií pro instalace členů sdružení a seznamu povoleného hardwaru. Technická komise seznam vypracovala a Rada sdružení kritéria seznam schválila. Kritéria proto nabývají platnosti a níže jsou k dispozici ke zveřejnění. Tato kritéria platí i pro stávající členy sdružení. Prosíme všechny, aby zkontrolovali, zda jejich instalace vyhovuje a v opačném případě instalaci co nejdříve opravili. Děkujeme za pochopení.

A) Pro připojení přes technologii v pásmu 5.4 GHz a 2.4GHz:

 • Základním parametrem pro možnost připojení člena je přímá viditelnost mezi anténou uživatele a přístupovým bodem, na který bude uživatel připojen.
 • Obeznámení uživatele formou informační schůzky o právech a povinnostech v síti UNHfree.net (doporučené programy či služby provozované na síti UNHfree.net).
 • Podepsání přihlášky mezi sdružením UNHfree.net a daným uživatelem.

Schválený seznam HW použitý pro přípojku člena:

 • 5,4GHz AP v módu client: Airca CA8 PRO, Nanostation5, Nanostation5 Loco, Nanostation2, MaxStation
 • 2.4GHz AP v modu client: Ovislink WL5460 AP, Airca CA8 PRO, Nanostation5, Nanostation5 Loco, Nanostation2, MaxStation AP WP54AG a wL5460 AP je též možno provozovat v módu ROUTER.
 • 5.4GHz Směrová anténa: WA22-5xP 22dB
 • 2.4GHz Směrová anténa: WA14-24P 14 dBi parab; WA19-24P; Yagiho antenní soustavy již nepodporujeme a antény typu BiQuad , plechovka , panelka také ne
 • 5.4GHz pigtail: typ kabelu > RF240
 • 2.4GHz pigtail: typ kabelu > H155
 • Wodaplug – zařízení umožňující vedení ethernetu po síti 230V pozn.: Tyto jednotky lze použít pouze v rámci jednoho objektu – domácnosti. Je nutno se předem obeznámit s podmínkami použití tohoto zařízení.
 • PIGTAIL (koaxiální kabel propojující anténu s klientským AP)
  • Maximální délka pigtailu: 5m v případě instalace 2.4GHz, 5m v případě instalace 5.4GHz (viz instalace situace č.1)
  • V opačném případě, kdy délky svodů přesáhnou výše uvedené limity, je nutné umístit bezdrátového klienta do vodotěsné krabice přímo na držák antény, viz část „Provedení instalace“ (viz instalace situace č.2)Power Over Ethernet: Vhodné „POE“ pro daný typ AP
 • Power Over Ethernet: Vhodné „POE“ pro daný typ AP
 • Ethernetový kabel: Možno použít nestíněný UTP kabel mezi AP a ETH. síťovou kartou v PC. Použitím stíněného STP kabelu lze zabránit přepětí mezi jednotlivými komponenty a tím zabránit možnému zničení těchto zařízení. Je nutné vždy použít kombinaci stíněného kabelu a stíněných konektorů.
 • Konektory: RJ45 (stíněné; nestíněné)
 • Vodotěsná plastová krabice o vhodných rozměrech vůči velikosti AP, průchodky

Způsob provedení instalace:
Situace č.1, kdy kabel (koaxiální) mezi anténou a bezdratovým klientem nepřesáhne 5m-5.4GHz; 5m-2.4GHz

 • Instalace bude provedena tak, že anténa bude nainstalována na výložník se správnou polarizací, a to podle polarizace všesměrové antény na straně přístupového bodu.
 • Pigtail bude přišroubovám přes „N“ konektor k anténě (konektor řádně zaizolován vulkanizační páskou), svod bude veden do místnosti (půda; obytný prostor – takovým způsobem, aby po něm nemohla ze střechy stékat voda na klientské AP).
 • V případě, že nebude možno umístit napáječ (adaptér) v blízkosti AP, bude použit Power Over Ethernet
 • Nakrimpovaní konetorů na ethernetový kabel bude provedeno následujícím způsobem: v případě použití STP kabelu je nutné zavést stínění kabelu do stíněného konektoru RJ45.

Situace č.2, kdy kabel (koaxiální) mezi anténou a bezdrátovým klientem přesáhne 5m-5.4GHz; 5m-2.4GHz:

 • Instalace bude provedena tak, že se AP umístí do plastové vodotěsné krabice, a to přímo za anténu. Ideální stav je vytvořit z antény, krabice a do ní umístěného AP jednotný modul, který se jako celek nainstaluje na výložník.
 • V tomto případě stačí použít 5.4GHz či 2.4GHz pigtail o délce 50cm. Vyvedení pigtailu a ethernetového kabelu bude provedeno skrze 2 průchodky. Krabice bude zajištěna proti prostupu vlhkosti a vody (silikon atd).
 • V tomto případě je opět vhodné použít Power Over Ethernet, nežli „nastavovat“ kabel od adaptéru, jeho přestřižením a nastavením jiným kabelem.
 • Ethernetový kabel bude opět proveden do půdních či obytných prostor tak, aby po něm nemohla stékat voda dovnitř.
 • Poznámka: Tyto podmínky a způsob provedení instalace platí i pro členy, kteří sdílejí společnou anténu a klientské AP.

B) Pro připojení pouze ethernetovým kabelem (Platí zejména pro členy sídlištích a v bytech)

Schválený HW pro přípojku člena:

 • Ethernetový kabel (stíněný/nestíněný)
 • Konektory RJ45 (stíněné/nestíněné)

Způsob provedení instalace:

 • Ethernetový kabel bude veden do rozvodné krabice skrze průchodku, ve které je umístěn účastnický SWITCH, Po každé instalaci nového kabelu bude svazek kabelů v průchodce zasilikonován, z důvodu ochrany SWITCHE proti prostupu vlhkosti.
 • Rozvodná krabice bude po instalaci vždy řádně uzavřena.
 • Kabel bude dále veden po střeše v průchodce – „husím krku“ a zavěšen na nosné lanko. Dále bude veden k uživateli do bytu skrze větrací šachtu. Vedení kabelu spuštěním po zdi objektu po omítce je zakázáno.