chci se připojit | kontakt | o nás | vstup pro členy UNHfree.net

Vážení členové a zájemci o připojení k síti spolku UNHfree.net,

náš spolek byl založen s myšlenkou spolupráce členů na budování co nekvalitnější počítačové sítě pro vzájemné propojení členů a využívání síťových technologií. Oficiální­ vznik UNHfree.net je datován k 12.1.2004, kdy byl spolek registrován u MV ČR.

Za dobu našeho působení se nám společnými silami podařilo vybudovat vysokorychlostní datovou síť na území 15 obcí v našem regionu, umožnující připojení­ pomocí­ bezdrátové technologie v pásmu 5 GHz (802.11a/c/n) nebo optickou sítí na jejichž výstavbu se poslední dobou témě výhradně soustředíme.

Rada z.s. UNHfree.net

ZPĚT