Dokumenty


V této sekci naleznete důležité dokumenty spolku UNHfree net, včetně členské přihlášky  a odpovědí na nejčastější dotazy týkající se spolku a jeho fungování.

Dokument Aktuální verze
Stanovy Stanovy 2018
Provozní řád Provozní řád 2018
Organizační řád Organizační řád 2014
Finanční řád Finanční řád 2014

Členská přihláška k dispozici zde:  Prihlaska UNHfree.net
Informace k instalaci připojení včetně seznamu povoleného HW: Kritéria instalací 2013